Razrešimo neke nedoumice španskog jezika:

Koje ime za jezik je tačno: kasteljano ili španski?

  • Kasteljano je maternji jezik 400 miliona ljudi.
  • Španski je maternji jezik 400 miliona ljudi.

Kasteljano i španski su sinonimi za naziv jezika. Iako se problem u nazivu jezika smatra lažnom polemikom, poznavaoci jezika ipak ukazuju na malu razliku prilikom odabira upotrebe jednog ili drugog termina.
Termin „španski jezik“ se upotrebljava kada se stavlja u kontekst sa drugim jezicima kao što su npr.: francuski, engleski, kineski i kao takav se koristi u rečnicima i u knjigama gramatike. U tom slučaju se misli na generalnu upotrebu tog jezika na području Španije.
Termin „kasteljano“ se koristi u slučajevima kada na području jedne pokrajine postoji više zvaničnih jezika. Latinoamerikanci upotrebu ovog termina objašnjavaju na sledeći način: „Španski se priča u Španiji, a s obzirom da mi nismo Španci, ne pričamo „španski“ nego „kasteljano“. Sa druge strane poznavaoci jezika termin „kasteljano“ koriste prilikom aludiranja na same početke nastanka tog jezika ili da bi istakli dijalekt koji se koristi u centralnom delu Španije.

Na kom području Španije se govori najboji španski?

Da bi se dao odgovor na ovo pitanje potrebno je precizirati šta se podrazumeva pod „najboljim španskim“. Ako pođemo od toga da je jezik nastao sa ciljem da bi se ljudi sporazumeli, njegov razvoj zavisio je kako od oblasti u kojoj se koristio tako i od pojedinaca koji su je činili. Tako da najbolja upotreba španskog ne zavisi od područja nego od interesa pojedinca i njegovog obrazovanja. Shodno tome pitanje se može preformulisati, iz  „Gde se govori bolji španski?“ u „Ko ga bolje priča?“, a u tu grupu svakako spadaju: pisci, novinari, profesori…

Test znanja

Za detaljna objašnjenja svakog odgovora, na kraju testa kliknite na dugme „Vidi pitanja“.

 

 

Pogledaj i ovo...