Zanatstvo

Zanatstvo Granade

Na same temelje zanatstva Granade i njegovo dalje razvijanje veliki uticaj imala je arapska kultura. Da bi se na pravi način dočaralo zanatsvo Granade, predstaviću ga kroz dva najvažnija zanata koji ga ujedno i karakterišu: Los Luthiers - ručna izrada gitare Francuski izraz "Luthiers" potiče od reči "Luth" što znači "Laúd" (instrument arapskog porekla), koji

Zanatstvo Sevilje

U zanatstvu Sevilje posebno se ističe međunarodno priznata fabrika keramike La Cartuja. Osnovana je od strane Charles Pickman, koji 1822. dolazi u Španiju sa željom da komercijalizuje keramiku proizvedenu u porodičnoj fabrici u Engleskoj. Zbog velikih troškova ipak se odlučuje za lokalnu proizvodnju keramike i 1841. osniva fabriku La Cartuja.