Dobrodošli na sajt www.spanskijezik.com!

Ovaj Sajt je vlasništvo Ivane Berbakov.

Cilj Sajta je da pruži više informacija o španskom jeziku, kulturi i običajima.

Uslovi korišćenja navedeni ovde zajedno sa našom Politikom privatnosti čine Ugovor koji se primenjuje na Vas.

Pristupom Sajtu ili njegovim korišćenjem www.spanskijezik.com  pravno ste obavezani ovim Ugovorom.

Ukoliko u ovom tekstu pročitate nešto sa čim se ne slažete, molimo Vas da prestanete da pristupate ovom Sajtu i da ga koristite.

1. Izmene uslova korišćenja

Ivana Berbakov zadržava puno pravo da u bilo koje vreme ažurira ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti. Svaka od ovih promena stupa na snagu nakon što bude objavljena na ovom Sajtu. U skladu sa tim, upozoravamo Vas da periodično proveravate ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti, s obzirom na to da Vas obavezuje njihova trenutna verzija.

Ukoliko nastavite da pristupate i koristite Sajt nakon eventualnih izmena to će automatski podrazumevati Vašu saglasnost sa izvršenim izmenama.

 

2. Definicije Termina

Značenja Termina u Uslovima korišćenja i Politici privatnosti:

Termin Značenje
Ugovor Ugovor koji čine ovi Uslovi korišćenja kao i Politika privatnosti i koji se primenjuje na Vas.
Politika privatnosti Politika privatnosti čiji je sadržaj dostupan na našem Sajtu. Politika privatnosti može može biti periodično ažurirana, a koja bliže uređuje korišćenje Vaših ličnih podataka.
Politika upotrebe kolačića Politika koja je sadržana u Politici privatnosti,  čiji je sadržaj dostupan na našem Sajtu, a koja bliže uređuje korišćenje kolačića (engleski Cookies) na Sajtu.
Uslovi korišćenja Ovi Uslovi korišćenja koji mogu biti ažurirani u bilo koje vreme.
Sajt Sajt koji se nalazi na www.spanskijezik.com a koji je vlasništvo Ivane Berbakov
Sajtovi trećih lica Sajtovi koji su vlasništvo drugih pravnih i fizičkih lica na koje možemo uputiti ili im omogućavamo pristup.
„Vi“, „Vaš“ Svako lice koje pristupi ili koristi Sajt www.spanskijezik.com.
„Mi“, „Nas“, „Naš“, „Ivana Berbakov“ Ivana Berbakov

3. Linkovi ka Sajtovima trećih lica

Određeni delovi Sajta mogu sadržati linkove koji upućuju ka sajtovima trećih lica. Svaki od tih sajtova ima sopstvene uslove korišćenja i politiku privatnosti, a koji mogu biti različiti od ovih uslova korišćenja koji se primenjuju na naš Sajt. S obzirom da mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim sajtovima, u skladu sa tim ne snosimo bilo kakvu odgovornost kako za njihovu dostupnost, tako ni za uslove korišćenja i politiku podataka o ličnosti koji su primenljivi na njihove posetioce i korisnike.

Ukoliko linkovanjem ka drugim sajtovima omogućimo pristup određenim informacijama drugog pružaoca usluga, mi ne snosimo odgovornost za takve informacije niti za vaše gubitke korišćenjem takvih informacija.

Ako postavimo linkove ka sajtovima trećih lica na našem Sajtu, to ne znači da mi preporučujemo ili odobravamo proizvode ili usluge koji se mogu nuditi putem tih sajtova.

4. Upotreba imena ili logoa

Upotreba našeg imena, logoa ili poslovnog imena nije dozvoljena osim ako je u saglasnosti sa ovim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

5. Zaštita intelektualne svojine

Svi materijali koji se nalaze na našem Sajtu zaštićeni su našim pravom intelektualne svojine, osim ukoliko nije drugačije definisano ovim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

Neovlašćena upotreba materijala koji su dostupni na našem Sajtu kao i njihovih delova bez naše izričite dozvole predstavlja kršenje prava intelektualne svojine. U skladu sa tim, bićemo prinuđeni da preduzmemo  sva zakonom dostupna pravna sredstva u cilju zaštite našeg prava intelektualne svojine.

Dozvoljeno je objavljivanje određenog materijala sa našeg Sajta (blog postovi) na društvenim mrežama, putem direktnih linkovana originalni sadržaj na Sajtu, čime je obezbeđena vidljivost originalnog izvora sadržaja. Pored toga, posetiocima Sajta je dozvoljeno da sadržaj sajta preuzimaju u nekomercijalne i lične svrhe.

6. Okolnosti i događaji van naše kontrole

Mi ne snosimo odgovornost prema Vama zbog bilo kog kršenja Uslova korišćenja izazvanog okolnostima ili događajima na koje nismo mogli da utičemo i koji su bili van naše kontrole.

7. Izjava o odricanju od odgovornosti

Informacije kojima pristupate putem našeg Sajta, kao što su tekstualni materijali, multimedija, možete koristiti bez naknade i kao takvi mogu služiti isključivo za potrebe vašeg informisanja. Informacija pružene putem Sajta su date dobroj veri i sa težnjom da budu tačne i precizne, ali one kao takve ne predstavljaju bilo kakav profesionalni savet.

Mi ne snosimo bilo kakvu odgovornost prema vama za gubitak ili štetu koja nastane kao posledica upotrebe informacija, multimedije, materijala pruženih putem našeg Sajta, uključujući ali ne ograničavajući se na:

  • poslovne gubitke,
  • bilo koje gubitke ili štetu koja nije prouzrokovana našom povredom,
  • bilo koja šteta ili gubitak koji su nastali na Vašim računarskim programima ili podacima, a koji su nastali u vezi sa upotrebom našeg Sajta,
  • gubitke podataka, gubitke profita, gubitke ušteda ili popusta, gubitke u proizvodnji, gubitke komercijalnih ili poslovnih mogućnosti,
  • indirektne, posledične ili specijalne gubitke ili štete, što uključuje bilo koje gubitke ili štete koje su bile predvidive u momentu kada su doneti ovi Uslovi korišćenja.

8. Rešavanje sporova

U slučaju eventualnog spora koji može proisteći iz ovog Ugovora biće nadležan stvarno nadležan sud u Beogradu.

9. Ceo Ugovor

Ovaj Ugovor (sa njegovim periodičnim izmenama) čini kompletan Ugovor između nas i Vas u vezi sa predmetnim pitanjem i zamenjuje sve eventualne prethodne Ugovore i razumevanja između nas i Vas u vezi sa predmetnim pitanjem.

10. Kontaktirajte nas

U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih za naš Sajt, molimo Vas da nas kontaktirate putem imejla skola.spanski@gmail.com.