Nenad Milošević

Ako zaista želite da „propričate“ španski jezik, rad sa Ivanom će Vas najbolje dovesti do cilja. Svaki čas sa Ivanom je dobro osmišljen, intenzivan i što je jako važno zanimljiv. Očekujte da ćete se na svakom času bukvalno preznojiti nekoliko puta, jer Ivana ume da svakom pomeri granice i da Vas vešto i ciljano vodi kroz usvajanje španskog. Ja sam počeo da učim potpuno od nule i iznenadio sam se koliko brzo smo došli do prvih rečenica, pa prostih dijaloga, do složenijih rečenica. Kako su časovi usmereni ka praktičnom znanju, iako sam i dalje početnik, znam da bih već sada umeo da se dobro snađem bilo gde na španskom govornom području, sve zahvaljujući radu sa Ivanom. Siguran sam da će svako ko zaista želi da nauči, najbolje učiniti sebi ako odmah kontaktira Ivanu.

(01.12.2021.) Beograd, Srbija

Španski jezik
5
2021-12-27T15:32:48+01:00

(01.12.2021.) Beograd, Srbija

Ako zaista želite da „propričate“ španski jezik, rad sa Ivanom će Vas najbolje dovesti do cilja. Svaki čas sa Ivanom je dobro osmišljen, intenzivan i što je jako važno zanimljiv. Očekujte da ćete se na svakom času bukvalno preznojiti nekoliko puta, jer Ivana ume da svakom pomeri granice i da Vas vešto i ciljano vodi kroz usvajanje španskog. Ja sam počeo da učim potpuno od nule i iznenadio sam se koliko brzo smo došli do prvih rečenica, pa prostih dijaloga, do složenijih rečenica. Kako su časovi usmereni ka praktičnom znanju, iako sam i dalje početnik, znam da bih već sada umeo da se dobro snađem bilo gde na španskom govornom području, sve zahvaljujući radu sa Ivanom. Siguran sam da će svako ko zaista želi da nauči, najbolje učiniti sebi ako odmah kontaktira Ivanu.