Praznici i tradicija

Sevilja je celom svetu poznata po obeležavanjima određenih praznika, među kojima su La Semana Santa, La Feria de Abril i La Romería de Rocío. Sva tri spadaju u praznike proleća. La Semana Santa Najveći praznik Sevilje je Semana Santa (Sveta Nedelja) koja se proslavlja se u zavisnosti od crkvenog kalendara, između marta i aprila. Za