Politika privatnosti objašnjava način na koji prikupljamo, koristimo i delimo Vaše lične podatke, kao i na koje sve načine možete ostvariti svoje pravo na privatnost. Ova Politika privatnosti se primenjuje na sva lica koji pristupaju našem sajtu dostupnom na www.spanskijezik.com (Sajt), šalju nam upite putem Sajta, i koriste Sajt.

Savetujemo Vas da pročitate ovu Politiku privatnosti s obzirom da, zajedno sa našim Uslovima korišćenja i Politikom upotrebe kolačića, predstavlja celokupan ugovor imeđu nas i Vas.

Pojmovi koji nisu definisani u ovoj Politici privatnosti, imaju isto značenje kao i pojmovi definisani u sekciji 2 Uslova korišćenja.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Informacije o Vama koje možemo prikupiti u zavisnosti od Vašeg korišćenja Sajta mogu biti sledeće:

Podaci o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama

  • Vaše ime,
  • Vaše kontakt podatke, kao što je Vaša email adresa,
  • Informacije koje Vi dobrovoljno odlučite da podelite sa nama, u Vašem upitu na našem kontakt formularu ili drugim putem

Ukoliko nas kontaktirate direktno putem Kontakt stranice ili pošaljete upit na skola.spanski@gmail.com ili bilo koji drugi email koji je dostupan na Sajtu ili podelite sa nama informacije tokom telefonskog razgovora ili putem društvenih mreža, možemo dobiti neke dodatne informacije o Vama, kao što su podaci o Vašoj adresi, sadržaj poruka i dodataka poruci koje nam pošaljete ili bilo koje druge informacije koje dobrovoljno odlučite da podelite sa nama.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski putem Sajta

Kada posetite naš Sajt, Ivana Berbakov može da prikupi pojedine podatke o ličnosti sa uređaja kojim pristupate Sajtu automatski. Informacije koje prikupljamo automatski mogu uključivati informacije kao što su: vrsta uređaja sa kog pristupate, vaša IP adresa,  jedinstveni identifikacijski broj uređaja (npr. MAC adresa), vrsta pretraživača koji koristite kao i šira geografska lokacija, odnosno lokacija na nivou grada ili države. Pored toga, možemo da prikupljamo dodatne informacije o tome kako se uređaj putem koga pristupate ponaša na Sajtu, što uključuje i koje ste stranice ranije posetili na Sajtu i linkove na koje ste kliknuli.

Prikupljanjem svih gorenavedenih informacija možemo da na bolji način razumemo korisnike Sajta, odakle dolaze i koji sadržaj na našem Sajtu ih posebno interesuje. Ove informacije se prvenstveno prikupljaju pomoću kolačića i sličnih tehnologija praćenja korisnika, kao što je objašnjeno u našoj Politici upotrebe kolačića.

Kako se koriste Vaši podaci o ličnosti?

Vaši podaci o ličnosti će se koristiti samo uz Vašu izričitu saglasnost, ili ukoliko je primenljiv neki drugi zakonom dozvoljen razlog.

Vaši podaci o ličnosti neće biti skladišteni niti korišćeni za druge svrhe, osim one zbog koje su prvi put prikupljeni.

Vaši podaci o ličnosti će se koristiti samo kada imamo na zakonu zasnovan i razuman razlog.

U tu svrhu čemo koristiti sve pravne, tehničke i organizacione mere u cilju prevencije bilo kakvog otkrivanja i odavanja informacija, izuzev za svrhe zbog kojih su prikupljeni.

Deljenje Vaših podataka o ličnosti

Ivana Berbakov posvećuje mnogo pažnje zaštiti i poštovanju Vaših podataka o ličnosti. Ne delimo Vaše lične podatke sa trećim licima, osim ukoliko: imamo Vašu saglasnost za to, ili ukoliko smo zakonom obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. organima javne vlasti. U tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost.

Koja su Vaša prava?

Vi, kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledećna prava:

  • pravo pristupa podacima o ličnosti,
  • pravo na ispravu ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
  • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka
  • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,
  • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,
  • pravo na kopiju; u slučaju da ste nam poverili Vaše lične podatke i da se podaci obrađuju korišćenjem automatizovanih sredstava, imate pravo da tražite kopiju tih ličnih podataka,
  • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka za određenu svrhu.

Kako biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate na skola.spanski@gmail.com

Izmene naše Politike privatnosti

Ivana Berbakov zadržava pravo da po potrebi ažurira ovu Politiku privatnosti, sve u cilju usklađivanja iste sa zakonodavstvom i tehničkim inovacijama. Sve izmene ove Politike privatnosti stupaju na snagu momentom objavljivanja na Sajtu. U skladu sa tim, savetujemo vas da povremeno pogledate našu Politiku privatnosti.

U skladu sa zakonom, tražićemo Vaš pristanak za sve materijalne izmene ove Politike privatnosti ako i gde to zahtevaju važeći zakoni o zaštiti podataka.

Ukoliko Vi niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite Sajt.

Kontaktirajte nas

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, ili ako imate bilo koje drugo pitanje vezano za našu Politiku privatnosti, možete nas kontaktirati na imejl: skola.spanski@gmail.com.