Španski za početnike

Španski za početnike 4

Razrešimo neke nedoumice španskog jezika: ¿Agua y hielo o Agua e hielo? Y se koristi u funkciji veznika i ukoliko naredna reč ne počinje sa I, ne dolazi do promene. Međutim ako reč počinje sa slovom I ili HI, da bi se izbegla fonetska neprijatnost prilikom izgovora, Y prelazi u E. - Ángel e Isac

Španski za početnike 3

Razrešimo neke nedoumice španskog jezika: Koje ime za jezik je tačno: kasteljano ili španski? Kasteljano je maternji jezik 400 miliona ljudi. Španski je maternji jezik 400 miliona ljudi. Kasteljano i španski su sinonimi za naziv jezika. Iako se problem u nazivu jezika smatra lažnom polemikom, poznavaoci jezika ipak ukazuju na malu razliku prilikom odabira upotrebe

Španski za početnike 2

Dovoljna je "jedna" reč da unese zabunu. Iz tog razloga, kroz ovaj članak bih želela da objasnim razliku između: PORQUE, POR QUÉ, PORQUÉ i POR QUE PORQUE (zato što, zbog) se koristi u nastojanju da se objasni uzrok određene situacije, kao i u formi odgovora na pitanje postavljeno sa POR QUÉ (zašto), sa istim ciljem

Španski za početnike 1

U španskom jeziku postoje tri grupe (konjugacije) glagola. Glagoli se raspoređuju u određenu grupu prema završetku u infinitivu. "Infinitiv" je oblik glagola koji se u srpskom jeziku završava na "-ti" ili "-ći" (pevati, reći). Glagoli u španskom jeziku se u infinitivu završavaju na "-ar", "-er" ili "-ir" (prva, druga, treća konjugacija). Da biste ih menjali