Nina Trajković

Časovi kod Ivane, za mene su mnogo više od učenja samog španskog jezika. Uvek su raznovrsni i zanimljivi, pa se tako kroz razne video snimke, tekstove, pesme i sl, upoznajem i sa duhom Španije. To je sve upotpunjeno gramatičkim vežbama, konverzacijom, domaćim zadacima... Svaki naš čas Ivana studiozno priprema, kako bi ga prilagodila mom nivou španskog jezika i naučila me na najbolji način ono što ne znam. Zato časovi sa njom, pored napredovanja u znanju španskog jezika, pružaju i dosta zadovoljstva.

(10.02.2016.) Beograd, Srbija

Španski jezik
5
2016-02-10T12:44:37+01:00

(10.02.2016.) Beograd, Srbija

Časovi kod Ivane, za mene su mnogo više od učenja samog španskog jezika. Uvek su raznovrsni i zanimljivi, pa se tako kroz razne video snimke, tekstove, pesme i sl, upoznajem i sa duhom Španije. To je sve upotpunjeno gramatičkim vežbama, konverzacijom, domaćim zadacima... Svaki naš čas Ivana studiozno priprema, kako bi ga prilagodila mom nivou španskog jezika i naučila me na najbolji način ono što ne znam. Zato časovi sa njom, pored napredovanja u znanju španskog jezika, pružaju i dosta zadovoljstva.