mario vargasMario Vargas je jedan od najpriznatijih svetskih pisaca.  Rođen je 28. marta 1936. godine u Arequipa.
Među najznačajnijim nagradama koje je osvojio nalaze se: Príncipe de Asturias de las Letras (1986), Premio Cervantes (1994),  Nobel de Literatura (2010). U njegova najveća dela ubrajaju se: Grad i psi (1963), Zelena kuća (1965), Tetka Hulija i piskaralo (1969), Razgovor u Katedrali (1977) i druge.

Na samom početku, želela bih da istaknem nekoliko bitnih podataka biografije Maria Vargasa koji imaju usku vezu sa njegovom prvom ljubavnom novelom „Avanture nevaljale devojčice“.
Prema mišljenju Maria ova knjiga predstavlja jedan vid njegove biografije. Činjenica da je Mario šezdesetih godina živeo u Parizu i da se sedamdesetih preselio u London (za vreme Hipi pokreta), učinilo je da glavni lik novele poseduje određene karakteristike njegove ličnosti. Nit Marijevog života se oslikava upravo kroz lik Ricardo Somocurcio.

Novela počinje razvijanjem adolescentske ljubavi izmedju Rikarda i nevaljale devojčice Lily iz Miraflores. Priča je smeštena u pet gradova: Lima, Pariz, London, Tokio i Madrid.
Rikardo je mladić čiji je san, koji je zasnovan na pričama njegovog oca, bio da živi u Parizu. Predstavljen je kao mladić koji se zadovoljavao malim stvarima u životu, imajući uvek u glavi jasne ideje i zacrtan cilj, koji je na kraju i postigao. U Parizu je radio kad prevodilac za Unesco.
Sa druge strane, Lily (nevaljala devojčica), čiji je život baziran na avanturama, vođen impulsima i neprekidnim potragama za njegovim poboljšaljem. Njena ličnosti se oslikava u nemirnoj devojci koja se kroz celu novelu poigrava Rikardovim osećanjima, ulazeći i izlazeći iz njegovog života. Otkriće da je njeno poreklo bila laž ( predstavljajući se kao chilenita-devojka iz Čilea), bilo je samo početak drugih koje su obeležile Rikardov život. Utočište za svoje nestašluke Lily je uvek nalazila u svojoj ljubavi prema Rikardu. Zbog burnog života koji je vodila i posledica koje je ostavio njen poslednji brak (u kom je bila seksualna igračka), razbolela se. U tom periodu njenog života, na prvi pogled se čini da se Rikardove i njene ideje spajaju u isti cilj. Čim je osetila dosadu, ponovo je učinila da se Rikardo razočara u ljubav.

U noveli se pojavljuju u drugi likovi: tía Alberta, Juan Barreto, Salomón Toledano, komšije (Simon, Elena i njihov usvojeni sin Yilal), koji pomažu Rikardu da sledi promenljive puteve kojima je išla „nevaljala devojčica“. Nekad ih je sledio bez želje, a nekad tražeći izgovor da je vidi.

Radnju knjige nose njihovi različiti pogledi na život, dok sa druge strane, prolaze isti put kada je u pitanju ljubav, dopuštajući da budu vođeni impulsima i strašću. Uprkos političkim promenama koji prate radnju knjige centar pažnje se uvek vraća na ljubav.

Sa moje tačke gledišta, ova novela predočava čistu jačinu ljubavi, koja u svom postajanju nema i ne traži nikakvo objašnjenje, i kao takva sama za sebe vodi život na put koji je samo njoj poznat.

Travesuras de la niña mala – Mario Vargas Llosa

Para empezar, voy a destacar algunos datos de la biografía del escritor que son importantes y también algunos puntos de la misma que están relacionados estrechamente con su primera novela de amor “ Travesuras de la niña mala”.
Mario Vargas Llosa es uno de los escritores más reconocido a nivel mundial. Nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa. En París se hizo escritor. Entre sus premios más importantes se encuentran: Príncipe de Asturias de las Letras (1986), Premio Cervantes (1994), y recientemente el premio Nobel de Literatura (2010). Sus más grandes obras son: La ciudad y los perros (1963), La casa verde (1965), Conversación de La Catedral (1969), La tía Julia y el escribidor (1977) y otras.

Según Mario Vargas este libro fue una especie de autobiografía . El hecho de que Mario viviera en los años 60 en París y de que al fin de los 70 se fuera a Londres (era un Londres de los Hippis), hizo que el protagonista de la novela llevara unos rasgos de su propia personalidad. Por lo cual, ese hilo de experiencia vivida a lo largo de su vida, Mario Vargas, lo refleja al personaje principal de la novela, Ricardo Somocurcio.

Ahora bien, la novela empieza desarrollando el amor adolescente entre Ricardo y la Niña Mala (Lily) en Miraflores. La historia está situada en cinco ciudades: Lima, París, Londres, Tokio y Madrid.

Ricardo es un joven cuyo único sueño fue vivir en París, debido a la historia de su padre. Como era un chico que se conformaba con pequeñas cosas en la vida, teniendo siempre ideal claras y un objetivo delante, finalmente lo consiguió. En París trabajó como traductor de la Unesco.
Por otro lado, Lily, la Niña Mala, cuya vida se basa en un contexto de las aventuras, en una vida llevada por impulsos y búsquedas incesantes para mejorarla. Su personalidad se refleja en una chica inquieta que durante toda la novela tiene desconcertados los sentimientos de Ricardo, por culpa de sus idas y venidas a su vida. El descubrimiento de la mentira de su verdadero origen (declarándose como si fuera una chilenita), solo fue el comienzo de las otras que iban a marcar la vida de Ricardo. De manera que, el refugio para sus travesuras, siempre lo encuentra en su historia de amor hacia Ricardo.
Por culpa de una vida tan intensa, especialmente por influencia en su salud debido a su último matrimonio (en el que fue juguete sexual), se enfermó. Ese periodo a primera vista era el periodo en el que ideas entre Ricardo y la Niña Mala se unían en el mismo objetivo. Nada más sintiendo el aburrimiento, la Niña Mala hizo otra vez que Ricardo se decepcionara del amor que pensaba que existía entre ellos.

Durante el desarrollo de la novela aparecen otros personajes: tía Alberta, Juan Barreto, Salomón Toledano, sus vecinos (Simon, Elena y su hijo adoptado Yilal), quienes le ayudan a Ricardo para seguir los caminos inestables de la Niña Mala. A veces lo hacía sin quererlo y a veces buscando un pretexto para verla. Sus diferentes maneras de ver la vida y, por otro lado, el mismo camino que corrían cuando se trata del amor, dejándose llevar por impulsos y pasión, lleva el peso de esta novela.

A pesar de los cambios políticos que ocurren y que se mencionan durante la novela, el centro de atención siempre vuelve al amor.
Desde mi punto de vista, en esta novela se refleja la fuerza pura del amor que en su existencia no tiene y no pide ninguna explicación. Existe por sí misma y lleva la vida en un camino solo para ella conocido.

 

Ovu knjigu možete kupiti online!

Pogledaj i ovo...