Posle smrti Muhameda I svaki naredni vladar je izgradio svoju palatu, a zidovi Alhambre su napravljeni upravo da bi zaštitili sve te palate.

Dvorac Komares (Palacio de Comares) je palata koja se nalazi na samom ulazu u gradić Alhambra. Izgradnju ove palate je počeo Ismail I (1314 – 1325), nastavio Yusuf I (1333 – 1354), a završio Muhamed V 1370. godine. Palacio de Comares čine: Meksuar (El Mexuar y Oratorio), Dvorište blagoslova ili Arajanes (El Patio de los Arrayanes), Zlatna dvorana (El cuarto y patio dorados), Brodska soba (La Sala de la Barca) i Salon Ambasadora (Sala de los Embajadores) koji se nalazio u samoj kuli Comares (Torre de Comares).

Meksuar

  • Meksuar je najstarija prostorija koju odlikuje jednostavnost i koja je pri samom ulasku dosta mračna. Pruža osećaj kao da se nalazite u crkvi, što je i išlo u prilog njenoj prvobitnoj nameni. Taj deo se koristio od strane monarha za pružanje saveta i služila je takođe i kao sudnica za najvažnije slučajeve. U okviru nje se nalazio deo koji je bio zaštićen visokim rešetkama, a iza njih se nalazio sultan koji je pratio suđenja. Meksuar je bila otvorena za javnost na šta ukazuje i sama pročica na ulazu: „Entra y pide. No temas de pedir justicia que hallarla has“ (Uđi i traži. Nemoj da se pribojavaš da tražiš pravdu, moraš je naći)…Nakon hrišćanskog osvajanja, oko 1632. godine Meksuar je služio kao kapela sa postavom hora.

Dvoriste Blagoslova

  • Dvorište Blagoslova ili Arajanes (sa obe strane bazena, koji zauzima najveći deo dvorišta, je zasađena Mirta) centralni deo dvorca Komares. Samo dvorište se može podeliti u četiri zone: severni deo, gde se nalazio Salon Ambasadora, korišćen za privatne prijeme i Brodska soba koja je služila za odmor; u južnom delu su bile smeštene konkubine i sluge, a u zapadnom i istočnom četiri sultanove žene.

 

 

 

  • Zlatna dvorana 1Zlatna dvorana je veoma mala u poređenju sa ostalim delovima palate. Za posetioce ima ulogu kao nekog uvoda za ono što ih tek čeka, a u ono vremene dvorana je imala ulogu čekaonice za one koji su dolazili da se obrate monarhu.

 

 

 

 

 

  • Kula Comares čiju je izgradnju počeo Yusuf I (1333) dolaskom na vlast. Sa kulom Comares,koja se nalazi na centralnom delu njegove palate, želeo je da oda sliku nepobedivosti, koju je na prvi pogled izazvao njenom visinom od 45 metara.
  • Salon Ambasadora se nalazi u unutrašnjosti kule. se nalazi na visini od 25 m i sastoji se od 8 000 delova izrađenih od kedra. Kako je hteo da izazove divljenje i u isto vreme da zastraši neprijatelja ahitekte su koristile određene geometrijske oblike u izgradnji i poseban akcenat stavili na osvetljavanje prostorije. Njegov tron je bio smešten u središnjem delu salona, a iza njega su se nalazili sa kojih se videla cela Granada, poručujući na taj način da ona pripada samo njemu. Na zidovima se ponavlja rečenica: „No hay más conquistador que Dios.“ (Nema boljeg osvajača od Boga). Služeći se naizled malim trikovima prilikom izgradnje, niko nije smeo da mu se suprotstavi i uspeo je da održi mir za vreme vladavine. Ubijen je iznenada za vreme molitve 19.10.1354. napadnut nožem sa leđa od strane jednog roba.

Priča se da se upravo u toj kuli izvršila zvanična predaje Granade u ruke Reyes Catolicos (Katolički Kraljevi: Fernando II de Aragón i Isabel I de Castilla) od strane Muhámmada XII (poznat kao Boabdil el Chico) i da mu je sa jednog balkona na kuli majka rekla: „Mira lo que entregas y acuérdate de que todos tus antepasados murieron reyes de Granada y el reino muere en tí.“ (Vidi šta predaješ i seti se da su svi tvoji preci umrli kao kraljevi Granade i da carstvo umire u tebi). Dok je napuštao Alhambru, koju je on zvao „el paraíso terrenal“ (zemaljski raj) plačući i osvrćući se u nazad, majka mu je rekla: „Llora como una mujer, lo que no supiste defender como un hombre“. ( Plači kao žena za ono što nisi znao da odbraniš kao muškarac).
Postoji još jedna legenda, a to je da je upravo u toj kuli Cristóbal Colón ubedio Reyes Catolicos za svoj put u Indiju, koji se završio otkrivanjem Amerike 12.10.1492. i da mu je tu kraljica Isabel ponudila svoj nakit za finansiranje puta.

Palata Lavova (Palacio de los Leones) čija izgradnja je započeta 1377. godine po naređenju Muhameda V (sin Yusufa I). Palata lavova se smatra jednom od najelegantijih kompeksa muslimanske arhitekture. Sam izgled palate oslikava prijateljsvo između Muhameda V i Cristiana de Castilla, koje se nije zasnivalo samo na političkim interesima nego i na razmeni intelektualnih i umetničkih pogleda. Na taj način palata oslikava spoj muslimanske i hrišćanske kulture i kao takva specifična je po koji su napravljeni tako da se gubi osećaj prostora. Onemogućuje se usredseđivanje na jednu tačku, a samim tim osećaj prave dimenzije. Da bi taj efekat bio jači slikari su koristili koji su u ono vreme dostizali cenu zlata.U palati je kralj provodio vreme sa svojom familijom i koristio je u privatne svrhe.

Dvorište palate je pravougaonog oblika formirano iz dva kvadrata iz kog je omogućen ulaz u četiri sobe: na zapadu Mocárabes, istočno Sala de Reyes, sever Dos Hermanas, Ajimeces y Mirador de Daraxa i južno sala de los Abencerrajes y el Harén. Postoji pretpostavka da su prve dve sale služile za dnevne zabave i proslave, a druge dve za noćna okupljanja.
Dvorišni deo ima 124 mermerna stuba, koji simbolizuju šumu palmi, a u centralnom delu je Patio de los Leones, gde značajno mesto zauzima fontana lavova. Postoje više odgovora i pretpostavki na pitanje koje značenje imaju lavovi. Teorija kojoj se najviše veruje je da je njihova uloga da metaforički drže more na svojim ledjima, druga je da predstavljaju 12 horoskopskih znakova, 12 meseci u godini, a treća da označavaju 12 tribus de Israel (izraelska plemena) zbog jednakostraničnog trougla na čelu koji ima svaki lav.

Palata Karlos VPalata Karlosa V (Palacio de Carlos) – Izgradnja je započeta 1527. godine da bi bila završena 1957.godine, a sam cilj njenog nastajanja je želja Carlosa V da živi blizu Alhambre da bi mogao da uživa u njenim čarima. Kako je izgradnja trajala dosta dugo, palata je prolazila kroz razne faze i čak je u nekim momentima postojala mogućnost rušenja krovova zbog zapuštenosti radova na građevini. Palata je kvadratnog oblika 17 metara visine. Posebni deo palate čini kružno dvorište. Zgrada takođe nalazi primenu za izložbe, kao i za neke koncerte, festivale muzike i plesa u Granadi.

 

 

Alhambra….na početku tvrđava, zatim palata, a danas svakako mesto koje zavređuje divljenje celog sveta…

Uživajte u videu 🙂

Pogledaj i ovo...

Plafon salona
prozori
plafonima
minerale plave i zelene boje